Oferty pracy

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Promost Consulting jest jedną z czołowych firm projektowo-konsultingowych działających w branży infrastruktury transportu i ochrony środowiska.

W związku z intensywnym rozwojem działalności krajowej i zagranicznej poszukujemy doświadczonych osób na stanowiska:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promost Consulting sp. z o.o. sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


Asystent ds. Środowiskowych - biolog

Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków

 • udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych i opracowywaniu zebranych danych terenowych,
 • inwentaryzacje i projekty zieleni,
 • udział w przygotowaniu materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w szczególności ich części przyrodniczej,
 • prowadzenie nadzoru przyrodniczego inwestycji,
 • przygotowywanie wniosków o derogacje i sprawozdań w zakresie ochrony gatunkowej,
 • współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania informacji oraz uzgodnień i pozwoleń

Wymagania:

 • wykształcenie: biologia
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • dobra orientacja w terenie – czytanie map
 • dyspozycyjność – praca w terenie

Pożądane:

 • obsługa programów graficznych
 • znajomość systemów informacji przestrzennej

CV  proszę przesłać na adres: ,

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Asystent Projektanta

Branże:  Drogowa / Mostowa

Miejsce pracy: Rzeszów

W związku z realizacją przez Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. zadania pn.: „Koncepcja Programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł „Babica” (bez węzła) – Brawinek (Granica Państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla Zadania 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) – Węzeł Domaradz (z węzłem), dł. 23,45 km (k ok.: 21+650-45+100) poszukujemy 2 bezrobotnych osób (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 ze zm.) do podjęcia pracy na stanowisku asystenta projektanta.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo, drogi lub mosty
 • znajomość programu Civil 3D
 • podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie branży
 • umiejętność pracy w zespole

CV  proszę przesłać na adres ,

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Projektant

Branże:  Drogowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie w branży drogowej
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, AutoCAD itd.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania: 

 • Pełnienie obowiązków projektanta zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Skuteczne koordynowanie projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: PROJEKTANT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Asystent Projektanta

Branże:   Drogowa / Mostowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy:  Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub student ostatniego roku
 • Dobra znajomość oprogramowania branżowego: AutoCAD itd.
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie danej branży
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania:

 • Wykonywanie, pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Weryfikowanie dokumentacji ofertowej, przetargowej i projektowej

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Praktyczna pomoc przy realizacji praktyki na budowie (dot. uprawnień budowlanych)
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

 

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: ASYSTENT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pełna wersja serwisu