Aktualne oferty pracy

AKTUALNIE REKRUTUJEMY NA PONIŻSZE STANOWISKA PRACY.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail:

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promost Consulting sp. z o.o. sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


Stanowisko: Główny Inspektor Nadzoru (inżynieria drogowa) | Miejsce pracy: Kraków, Węgrzce k/Krakowa

Doświadczenie zawodowe:

 • minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 2 zadaniach obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robot do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:
  • Kierownik Budowy lub
  • Kierownik Robót Drogowych lub
  • Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub
  • Inżynier Kontraktu lub
  • Inżynier Rezydent

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • samodzielność w działaniu
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • dyspozycyjność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Zdobycie doświadczenia przy kontrakcie pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km”
 • pracę w firmie z ponad 25-letnim doświadczeniem
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


Stanowisko: Asystent Inżyniera Kontraktu | Miejsce pracy: Opatów (praca w biurze Inżyniera Kontraktu przy budowie obwodnicy Opatowa droga S74 z DK9)


Obowiązki:

 • Prowadzenie, organizacja i koordynacja pracy biura Inżyniera Kontraktu 
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji, skanowanie, zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Wsparcie pozostałych członków zespołu w sprawach formalnych
 • Pomoc w pracach organizacyjnych i biurowych
 • Sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych, przygotowywanie wstępnych wersji raportów, pism, protokołów, dokumentów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • Obsługa samochodów służbowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane inżynierskie o specjalności drogi lub mosty)
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • dyspozycyjność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 25-letnim doświadczeniem,
 • dużą samodzielność – stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji
  w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

 

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


Stanowisko: Geotechnik | Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • opracowywanie zakresu badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • nadzór projektowy nad wykonywanymi robotami geotechnicznymi, geologiczno-inżynierskimi,
 • analiza warunków gruntowo-wodnych i prowadzenie analiz obliczeniowych z zakresu interakcji grunt-konstrukcja,
 • opracowywanie projektów technicznych wzmocnień podłoża, posadowienia obiektów budowlanych, zabezpieczenia osuwisk,
 • kontakt z jednostkami administracji publicznej.

Wymagania:

 • absolwent/ka kierunku budownictwa (inżynierii lądowej) specjalizacja geotechnika lub podobne
 • dobra znajomość oprogramowania typu CAD,
 • znajomość oprogramowania geotechnicznego z wykorzystaniem metod równowagi granicznej oraz metod numerycznych,
 • wiedza w zakresie geotechniki,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • prawo jazdy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:

 • udział w kompleksowej realizacji projektów inżynieryjnych,
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy,
 • dofinansowania do karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach integracyjnych.

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


 

Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Skrażysko - Kamienna

W związku z realizowanym projektem drogowym, jakim jest budowa obwodnicy Wąchocka, firma Promost Consulting poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. roszczeń - Miejsce pracy: Skarżysko – Kamienna

Wymagania:
Doświadczenie zawodowe: 
A) Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach:

 • stanowisku ds. roszczeń, lub
 • Inżyniera Kontraktu, lub
 • Inżyniera Rezydenta

B) Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

 • Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora, lub
 • Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji, lub
 • Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub
 • Kierownika Projektu, lub
 • Specjalisty do spraw analizy roszczeń

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


Stanowisko: Asystent Inspektora Nadzotu | Miejsce pracy: Skarżysko - Kamienna (praca przy budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42)

Obowiązki:

 • Prowadzenie, organizacja i koordynacja pracy biura Inżyniera Kontraktu 
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji, skanowanie, zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Wsparcie pozostałych członków zespołu w sprawach formalnych
 • Pomoc w pracach organizacyjnych i biurowych
 • Sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych, przygotowywanie wstępnych wersji raportów, pism, protokołów, dokumentów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • Obsługa samochodów służbowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane inżynierskie o specjalności drogi lub mosty)
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • dyspozycyjność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 25-letnim doświadczeniem,
 • dużą samodzielność – stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji
  w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


 

Stanowisko: Projektant branży elektrycznej | Miejsce pracy: Rzeszów

OPIS STANOWISKA
•         wykonywanie opracowań projektowych w zakresie branży elektrycznej, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 
WYMAGANIA
•         wykształcenie wyższe kierunkowe
•         doświadczenie w projektowaniu sieci branży elektrycznej, oświetlenia ulicznego
•         uprawnienia do projektowania branży elektrycznej
•         dobra znajomość programu AutoCAD
•         obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
•         bardzo dobra organizacja czasu pracy
•         umiejętność pracy w zespole
•         prawo jazdy kategorii B
 
OFERUJEMY
•         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
•         atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy
•         udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
•         pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
•         wsparcie rozwoju zawodowego: szkolenia, wydarzenia branżowe
•         komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze
 

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.


 

Stanowisko: Projektant Branża Mostowa | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce
Zadania:
 • Pełnienie obowiązków projektanta zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 • Wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych.
 • Koordynowanie projektów.
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Doświadczenie w branży mostowej.
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, AutoCAD itp.
 • znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych.
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: szkolenia, wydarzenia branżowe.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy.
 • Dofinansowanie do karty sportowej i ubezpieczenia.
Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl

Stanowisko: Projektant Branża Drogowa | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce
Zadania:
 • Pełnienie obowiązków projektanta zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 • Wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych.
 • Skuteczne koordynowanie projektów.
 • Współpraca z zespołem projektowym.
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Doświadczenie w branży drogowej.
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, AutoCAD itp.
 • znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych.
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: szkolenia, wydarzenia branżowe.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy.
 • Dofinansowanie do karty sportowej oraz ubezpieczenia.
Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl

Stanowisko: Asystent Projektanta Branża Mostowa | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa

Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe lub student.
 • Znajomość oprogramowania branżowego: AutoCAD itd.
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie branży mostowej.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
Zadania:
 • Wykonywanie, pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych.
 • Weryfikowanie dokumentacji ofertowej, przetargowej i projektowej.
Oferujemy:
 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych.
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym.
 • Dofinansowanie do karty sportowej oraz ubezpieczenia.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy.
Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl
 

Stanowisko: Asystent Projektanta Branża Drogowa | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce
Wymagania:
 • Wykształcenie kierunkowe lub student.
 • Znajomość oprogramowania branżowego: AutoCAD itd.
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie branży drogowej.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
Zadania:
 • Wykonywanie, pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych.
 • Weryfikowanie dokumentacji ofertowej, przetargowej i projektowej.
Oferujemy:
 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych.
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym.
 • Dofinansowanie do karty sportowej oraz ubezpieczenia.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy.
Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl

 


Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Kraków

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy realizacji 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, na stanowisku/stanowiskach: specjalisty ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.

Pozostałe wymagania:

• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• samodzielność w działaniu,
• wysoki poziom kultury osobistej,
• dyspozycyjność,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

• pracę w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem,
• stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji, 
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• przyjazną atmosferę pracy,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
• dofinansowanie karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,

• ciekawe wydarzenia integracyjne

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl


Starszy Asystent Projetkanta Branzy Elektrycznej Miejsce pracy: Rzeszów

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pod nadzorem przełożonego opracowań projektowych w zakresie branży elektrycznej, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie w projektowaniu sieci branży elektrycznej, oświetlenia ulicznego
 • uprawnienia do projektowania branży elektrycznej – mile widziane
 • dobra znajomość programu AutoCAD
 • obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy
 • udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl

 

Pełna wersja serwisu