Oferty pracy

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Promost Consulting jest jedną z czołowych firm projektowo-konsultingowych działających w branży infrastruktury transportu i ochrony środowiska.

W związku z intensywnym rozwojem działalności krajowej i zagranicznej poszukujemy doświadczonych osób na stanowiska:


Asystent Projektanta

Branże:  Drogowa / Mostowa

Miejsce pracy: Rzeszów

W związku z realizacją przez Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. zadania pn.: „Koncepcja Programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł „Babica” (bez węzła) – Brawinek (Granica Państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla Zadania 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) – Węzeł Domaradz (z węzłem), dł. 23,45 km (k ok.: 21+650-45+100) poszukujemy 2 bezrobotnych osób (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 ze zm.) do podjęcia pracy na stanowisku asystenta projektanta.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo, drogi lub mosty
 • znajomość programu Civil 3D
 • podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie branży
 • umiejętność pracy w zespole

CV  proszę przesłać na adres ,


Projektant

Branże:  Drogowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie w branży drogowej
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, AutoCAD itd.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania: 

 • Pełnienie obowiązków projektanta zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Skuteczne koordynowanie projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: PROJEKTANT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Asystent Projektanta

Branże:   Drogowa / Mostowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy:  Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub student ostatniego roku
 • Dobra znajomość oprogramowania branżowego: AutoCAD itd.
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie danej branży
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania:

 • Wykonywanie, pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Weryfikowanie dokumentacji ofertowej, przetargowej i projektowej

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Praktyczna pomoc przy realizacji praktyki na budowie (dot. uprawnień budowlanych)
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

 

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: ASYSTENT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pełna wersja serwisu