Oferty pracy

Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Promost Consulting jest jedną z czołowych firm projektowo-konsultingowych działających w branży infrastruktury transportu i ochrony środowiska.

W związku z intensywnym rozwojem działalności krajowej i zagranicznej poszukujemy doświadczonych osób na stanowiska:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promost Consulting sp. z o.o. sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

W związku z realizowanym projektami: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km” oraz „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Realizacyjny węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km”

Poszukujemy doświadczonych osób na stanowiska:

 • Główny Inspektor Nadzoru specjalność inżynieria drogowa
 • Specjalista ds. rozliczeń
 • Specjalista ds. roszczeń
 • Technolog

Główny Inspektor Nadzoru specjalność inżynieria drogowa
Miejsce pracy: Kraków

 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robot do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta.

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

Prosimy w CV zawrzeć klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Specjalista ds. rozliczeń
Miejsce pracy: Kraków

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robot do wykonania zadania.

Pozostałe wymagania:

wykształcenie wyższe,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

Prosimy w CV zawrzeć klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami


Specjalista ds. roszczeń
Miejsce pracy: Kraków

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robot do wykonania zadania, na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

Prosimy w CV zawrzeć klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Technolog
Miejsce pracy: Kraków

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic
z nawierzchnią bitumiczną na stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog lub Technolog lub Inspektora Nadzoru ds. materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Kierownik Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii.

 

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji  w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

Prosimy w CV zawrzeć klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Pozostałe ogłoszenia:

Starszy Asystent Projetkanta Branzy Elektrycznej

Miejsce pracy: Rzeszów

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pod nadzorem przełożonego opracowań projektowych w zakresie branży elektrycznej, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie w projektowaniu sieci branży elektrycznej, oświetlenia ulicznego
 • uprawnienia do projektowania branży elektrycznej – mile widziane
 • dobra znajomość programu AutoCAD
 • obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy
 • udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurze

CV  proszę przesłać na adres: ,

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Asystent ds. Środowiskowych - biolog

Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków

 • udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych i opracowywaniu zebranych danych terenowych,
 • inwentaryzacje i projekty zieleni,
 • udział w przygotowaniu materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w szczególności ich części przyrodniczej,
 • prowadzenie nadzoru przyrodniczego inwestycji,
 • przygotowywanie wniosków o derogacje i sprawozdań w zakresie ochrony gatunkowej,
 • współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania informacji oraz uzgodnień i pozwoleń

Wymagania:

 • wykształcenie: biologia
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • dobra orientacja w terenie – czytanie map
 • dyspozycyjność – praca w terenie

Pożądane:

 • obsługa programów graficznych
 • znajomość systemów informacji przestrzennej

CV  proszę przesłać na adres: ,

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Asystent Projektanta

Branże:  Drogowa / Mostowa

Miejsce pracy: Rzeszów

W związku z realizacją przez Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. zadania pn.: „Koncepcja Programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł „Babica” (bez węzła) – Brawinek (Granica Państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla Zadania 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) – Węzeł Domaradz (z węzłem), dł. 23,45 km (k ok.: 21+650-45+100) poszukujemy 2 bezrobotnych osób (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 ze zm.) do podjęcia pracy na stanowisku asystenta projektanta.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo, drogi lub mosty
 • znajomość programu Civil 3D
 • podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie branży
 • umiejętność pracy w zespole

CV  proszę przesłać na adres ,

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Projektant

Branże:  Drogowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie w branży drogowej
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, AutoCAD itd.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania: 

 • Pełnienie obowiązków projektanta zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Skuteczne koordynowanie projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: PROJEKTANT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Asystent Projektanta

Branże:   Drogowa / Mostowa / Elektryczna / Teletechniczna

Miejsce pracy:  Rzeszów, Warszawa, Kielce

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub student ostatniego roku
 • Dobra znajomość oprogramowania branżowego: AutoCAD itd.
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie danej branży
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Zadania:

 • Wykonywanie, pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
 • Weryfikowanie dokumentacji ofertowej, przetargowej i projektowej

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym, wielobranżowym zespole projektowym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: mentoring, szkolenia, R&D, wydarzenia branżowe
 • Praktyczna pomoc przy realizacji praktyki na budowie (dot. uprawnień budowlanych)
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy

 

CV  proszę przesłać na adres , w temacie maila wpisując: ASYSTENT + nazwa branży + preferowane miasto pracy – Imię i Nazwisko

Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć oświadczenie: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacj”. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pełna wersja serwisu