Polityka Jakości

Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI PROMOST CONSULTING

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania: ISO 9001:2008 w zakresie:

  • projektowania
  • przygotowania inwestycji
  • zarządzania projektami
  • oraz usług konsultingowych w obszarze inżynierii lądowej

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm
w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości
oraz optymalizacji kosztów.

Polityka Jakości Firmy

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.
Staramy się, aby wszystkie nasze zobowiązania i działania były wykonywane bez zastrzeżeń i ku zadowoleniu Klientów oraz stanowiły rekomendację dla przyszłych interesów Firmy.
Szczególne znaczenie w naszej działalności przywiązujemy do:
  • poznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów;
  • uzyskania całkowitej zgodności zakresu i jakości dostarczanych usług z obowiązującymi kryteriami i standardami;
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Firmy;
  • realizowania skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Firmy;
  • innowacyjności rozwoju nowych technologii we współpracy z nauką.
Polityka Jakości stanowi podstawę dla utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy.
 
Rzeszów, 04.01.2017 r.
 
POLITYKA JAKOŚCI FIRMY PROMOST CONSULTING >>>
Pełna wersja serwisu