InnoSBZ

InnoSBZ

Tytuł: ,,Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych. Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu: 

Celem projektu jest wprowadzanie na rynek krajowy nowej usługi, polegającej na wykonywaniu misji w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów infrastruktury krytycznej tj. obiektów mostowych przy pomocy autonomicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego. W ramach projektu zakłada się więc stworzenie drona pozwalającego na wykonywanie przeglądów konstrukcji inżynieryjnych.


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0075/16


Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.


Wartość projektu: 2 740 249,97 PLN


Wartość dofinansowania: 1 953 553,16 PLN


Konsorcjum:
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. (lider)
FlyTech UAV Sp. z o.o.

Link do audycji

https://www.polskieradio.pl/7/5347/Artykul/1827136,Eureka-22-sierpnia-godz-1913

Pełna wersja serwisu