Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe.

12-07-2018

Promost Consulting zaprasza na warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniach 26.07.2018r. (w siedzibie Promost w Rzeszowie) oraz 30.07.2018r. (w siedzibie REMOST w Dębicy) z zakresu tematu: „Nowoczesne materiały z recyklingu opon samochodowych i możliwości ich zastosowania w budownictwie drogowym i mostowym”.

Zakres szkolenia obejmuje prezentacje wyników zrealizowanego projektu badawczego oraz procedurę obliczeniową połączenia nasypu komunikacyjnego z obiektem ramowym mostowym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności: Inwestorów, Projektantów oraz Wykonawców 
 
Prelegent: mgr inż. Aleksander Duda
 
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Innotech nr K3/IN3/38/228116/NCBiR/15 pt.: „ReUse - Innowacyjne materiały z recyklingu, zwiększające trwałość obiektów mostowych”.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.
 
Załączniki:
 
Pełna wersja serwisu