Aktualności

Aktualności

Wybór oferty Promost Consulting - Koncepcja S19 Babica - Domaradz

25-01-2018

Oferta firmy PROMOST CONSULTING (Lider konsorcjum), IRP (Partner konsorcjum), GEOTECH (Partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn.: WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ „BABICA” (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI z podziałem na zadania: Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) -  Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45km (km ok.: 21+650 – 45+100)*. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Pełna wersja serwisu