Aktualności

Aktualności

Oświadczenie Gminy Miasta Rzeszowa

09-01-2020

Oświadczenie Gminy Miasta Rzeszowa dotyczące wypowiedzi przedstawiciela Gminy Miasto Rzeszów zawartymi w artykule prasowym

W związku z zawartymi w artykule prasowym z dnia 2 grudnia 2016 r. wypowiedziami przedstawiciela Gminy Miasto Rzeszów odnoszącymi się do udziału spółki Promost Consulting sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy południowej obwodnicy Rzeszowa, Gmina Miasto Rzeszów niniejszym przeprasza spółkę Promost Consulting sp. z o.o. za publiczne formułowanie wobec spółki Promost nieprawdziwych wypowiedzi godzących w jej dobre imię. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów oświadcza, że złożenie przez spółkę Promost Consulting sp. z o.o. odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej stanowiło wyłącznie realizację ustawowych uprawnień spółki oraz nie miało na celu torpedowania lub sabotażu ww. inwestycji.

Prezydent Miasta Rzeszowa

https://nowiny24.pl/oswiadczenie-gminy-miasto-rzeszow-w-zwiazku-z-zawartymi-w-artykule-prasowym-wypowiedziami/ar/c1-14676477

 

Pełna wersja serwisu