Aktualności

Aktualności

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów

17-06-2019

Katalog Typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów został opracowany przez Promost Consulting pod kierownictwem profesora Tomasza Siwowskiego, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w ramach projektu współfinansowanego przez UE. Celem który przyświecał wydaniu Katalogu jest zwiększenie efektywności wykorzystywanych środków z UE w realizacjach inwestycji drogowych. Katalog zawiera optymalne rozwiązania konstrukcyjne mostów i przepustów, schematy optymalizujące dobór rozwiązań w procedurze wyboru rodzaju obiektu mostowego.

Link > https://www.gov.pl/web/infrastruktura/katalog-typowych-konstrukcji-drogowych-obiektow-mostowych-i-przepustow-dla-drog-z-rekomendacja-ministra-infrastruktury

  

Pełna wersja serwisu