The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje
 

 

Kompleksowe projektowanie

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Energia odnawialna

Koncepcje programowo-przestrzenne

Koncepcje techniczne

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekty technologiczne

Projekty organizacji ruchu

Zarządzanie projektowaniem

Nadzór autorskiZOBACZ WIĘCEJ

 

Zarządzanie & Nadzór

Infrastruktura drogowa

Ochrona środowiska


Zastępstwo Inwestycyjne

Nadzory Inwestorskie

Inżynier Kontraktu FIDIC ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsulting

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska


Nadzory i doradztwo naukowe

Studia wykonalności

Ekspertyzy opinie techniczne

Analizy LCCA i LCA

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Wyceny

Wnioski aplikacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Badania & Rozwój 

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Projekty R&D z środków krajowych

Projekty R&D z programów ramowych UE

Projekty Rozwojowe

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Bzura w miejscowości Sochaczew

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Bzura w miejscowości Sochaczew.

Profesor nauk technicznch

Prezes Promost Consulting – pan Tomasz Siwowski otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg z rekomendacją Ministra Infrastruktury.

Projekt konstrukcji stalowej stadionu w Katarze

Miło nam poinformować, że firma Promost Consulting razem z firmą MTA Engineering Sp. z o.o. podpisany umowę na projekt konstrukcji stalowej stadionu w Katarze

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe.

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe pt.: „Nowoczesne materiały z recyklingu opon samochodowych i możliwości ich zastosowania w budownictwie drogowym i mostowym”. Termin: 26.07.2018 r. (Rzeszów) 30.07.2018 r. (Dębica)

Przede wszystkim - warto pomagać.

Pomimo wszelkich trudności, braku czasu i siły – warto. Z taką ideą pracownicy Promost Consulting wzięli udział w organizacji balu karnawałowego dla podopiecznych fundacji Iskierka w Rzeszowie.

Zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie

Informujemy, że uległa zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie. Aktualna nazwa to: Jana Niemierskiego 4 (pozostałe dane - bez zmian)

Wybór oferty Promost Consulting - Koncepcja S19 Babica - Domaradz

Wybór oferty Promost Consulting - Koncepcja S19 Babica - Domaradz

Umowa na opracowanie "Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów"

Realizacja projektu pn. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Inwestor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Rada Naukowa - GDDKiA

Dnia 5 maja Pan Tomasz Siwowski – prezes Promost Consulting i jednocześnie Profesor Politechniki Rzeszowskiej został członkiem Rady Naukowej, działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako organ opiniodawczy.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Diamenty Miesięcznika Forbes 2017

Spółka Promost Consulting zajęła II miejsce w rankingu przedsiębiorstw o poziomie przychodów od 5 do 50 mln zł w województwie podkarpackim.

Brylantowy Laur Sztuki Budowlanej

Prestiżową statuetką został uhonorowany m.in. Prezes PROMOST CONSULTING – Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz

Most kompozytowy - Nowa Wieś k. Rzeszowa

Na stronach portalu Politechniki Rzeszowskiej możemy znaleźć informacje dotyczące budowy mostu kompozytowego w Nowej Wsi k. Rzeszowa.

Historia

Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracowania Projektowa Promost Consulting.
Założycielem firmy jest Tomasz Siwowski, obecnie profesor Politechniki Rzeszowskiej.
W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting
T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności.
W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

czytaj więcej

Struktura

Zarząd spółki:

 • Prezes - Tomasz Siwowski 
 • Wiceprezes - Irena Siwowska  
 • Dyrektor Zarządzający - Zbigniew Kwaśny
 • Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych - Aneta Lewandowska
czytaj więcej

Polityka Jakości

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.

Polityka Jakości Firmy

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.
Staramy się, aby wszystkie nasze zobowiązania i działania były wykonywane bez zastrzeżeń i ku zadowoleniu Klientów oraz stanowiły rekomendację dla przyszłych interesów Firmy.
Szczególne znaczenie w naszej działalności przywiązujemy do:
 • poznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • uzyskania całkowitej zgodności zakresu i jakości dostarczanych usług z obowiązującymi kryteriami i standardami;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Firmy;
 • realizowania skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Firmy;
 • innowacyjności rozwoju nowych technologii we współpracy z nauką.
Polityka Jakości stanowi podstawę dla utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy.
 
Rzeszów, 06.03.2019 r.
czytaj więcej

Klienci

Grupa Promost Consulting od 20 lat współpracuje z rządową i samorządową administracją drogową i kolejową, firmami wykonawczymi, działajacymi na rynku infrastrukturalnym (głównie w projektach typu zaprojekuj i zbuduj), firmami projektowo-konsultingowymi (konsorcja) oraz jednostkami naukowo-badawczymi, z którymi prowadzimy własne projekty R&D.

 

Główni klienci i partnerzy firmy:

RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA DROGOWA I KOLEJOWA

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): Oddziały w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich: Podkarpacki, Świętokrzyski, Mazowiecki, w Krakowie, Lublinie
 • Zarządy Dróg Powiatowych: Rzeszów, Krosno, Jasło, Gorlice
 • Zarządy Dróg Miejskich: Rzeszów, Warszawa, Kielce
 • PKP PLK S.A.

 

FIRMY WYKONAWCZE

 • Grupa Skanska
 • Budimex S.A.
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Salini Impregilo Spa
 • Mostostal Warszawa S.A.

 

FIRMY PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

 • Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • CE Project Group Sp. z o.o. Sp.K., Kraków
 • ZBM Inwestor Zastepczy S.A., Warszawa
 • Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., Zamość
 • Geotech Sp. z o.o., Rzeszów

 

JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE

 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Chalmers University, Szwecja

 

Od większości ww. klientów i partnerów spółki Grupy Promost Consulting uzyskały liczne referencje, potwierdzające (także w świetle wymagań PZP) należyte wykonanie powierzonych projektów.

czytaj więcej

Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymaliśmy dotyczą zarówno całokształtu działalności, jak również opracowywanych projektów oraz świadczonych usług zarządzania.

 

NAGRODY ZAWODOWE

 

Nagroda I Stopnia w Konkursie pn. Budowa Roku 2015 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia (Drogi, Mosty, Koleje, Lotniska) za Most drogowy z kompozytów  FRP na rzece Ryjak w Błażowej koło Rzeszowa w ciągu ulicy Pułaskiego, w kilometrze 22 + 304 drogi powiatowej nr 1411R, Rzeszów 2016

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Zrealizowany obiekt o rozpiętości > 70 m za zrealizowany projekt Pierwszego w Polsce drogowego mostu z kompozytów FRP w Błażowej k. Rzeszowa, 2015

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Realizacja projektu kładki dla pieszych za zrealizowany projekt Podwieszanej kładki pieszo-rowerowej na rzece San w Przemyślu, 2015

 

Nagroda I stopnia SITK RP za budowlę mostową roku 2013 w województwie podkarpackim pn. Budowa mostu podwieszonego przez San w Przemyślu SITK RP Oddział Rzeszów, 2013

 

Nagroda I stopnia pn. Modernizacja Roku 2013 za projekt modernizacji ul. Rejtana w Rzeszowie

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez San w Przemyślu, 2013

 

Nagroda III stopnia w konkursie architektonicznym za Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej przez Motławę w Gdańsku. SARP, Oddział Gdańsk, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez Rabę w Dobczycach, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt kładki dla pieszych przez Wisłę  w Krakowie, 2010

 

 

NAGRODY GOSPODARCZE

Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY w latach 2001-2005

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w latach 2003-2004

Tytuł Solidna Firma 2003 r.

 

czytaj więcej

Grupa

Grupa składa się ze spółek:

 • Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
 • Promost Consulting Sp. z o. o.

Promost Consulting działa od 20 lat. Koncentruje się na rynku polskim.
 

Działamy w sektorach infrastruktury:

 • drogowej
 • mostowej
 • kolejowej.

Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem swojej pozycji w sektorze badawczo-rozwojowym.

 

czytaj więcej

CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)  

koncepcja, według której  przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii

dobrowolnie uwzględniają intertesy społeczne i ochronę środowiska

a także realacje z grupami interesariuszy.


 

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy:

1. Stanowisko: Inspektor Nadzoru specjalność inżynieria drogowa | Miejsce pracy: Kraków.

2. Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń | Miejsce pracy: Kraków.

3. Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Kraków.

4. Stanowisko: Technolog | Miejsce pracy: Kraków.

5. Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta Branży Elektrycznej Miejsce pracy: Rzeszów.

6. Stanowisko: Asystent ds. Środowiskowych - biolog | Miejsce pracy: Rzeszów.

7. Stanowisko: Projektant - branża: drogowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce.

8. Stanowisko: Asystent projektanta - branża: drogowa / mostowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce.

<< Więcej informacji >>


 

Promost Consulting
Oddział Kielce
Oddział Warszawa
odwiedź Nas na:
   
Promost Consulting
Siedziba Główna
ul. Jana Niemierskiego 4
35-307 Rzeszów
T: +48 17 857 91 55
F: +48 17 857 91 56
E:
NIP: 813-364-30-20
REGON: 180651947
Oddział Kielce
ul. Wesoła 37b/4
25-363 Kielce
T: +48 41 348 02 61
F: +48 41 348 02 61
E:
 
Oddział Warszawa
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa
T: +48 22 868 09 46
F: +48 22 868 09 46
E:
 
odwiedź Nas na:
   
 
Pełna wersja serwisu